Crying of the people, drama in Baluwatar? POWER NEWS

Posted by Anup Baral | July 29 , 2020 :
जनताको रुवाबासी, बालुवाटारमा तमासा? र बामदेवको त्यो भेटकक्षको सन्देश। किर्ते कागजमा सडक !