COVID-19 Testing in Nepal

Posted by Anup Baral | July 30 , 2020 :
देशभर कोरोना सङ्क्रमणको संख्याले १९,००० नाघिसक्यो । नेपालमा real-time PCR प्रविधि र RDT प्रविधिबाट कोरोनभाइरसको परीक्षण गरिन्छ । तर दिनहुँ sample हरु testing को पर्खाइमा थपिँदै छन् । परिक्षण नतिजा पनि समयमा आइरहेका छैनन् । कोरोनाभाइरस टेस्टिङको हकमा नेपालमा अहिलेसम्म के के भएको छ त? More than nineteen thousand cases of the coronavirus have been observed in Nepal. Real-time PCR and RDT methods are employed for coronavirus testing in Nepal. But, with each passing day, sample numbers go up awaiting testing. Test results aren't being given on time. So what exactly has happened in Nepal till now concerning coronavirus testing? Credits Writer/Producer - Supral Raj Joshi Editor - Bijendra Ranjitkar Graphics - Ankit Bhattarai - Ashim Bajracharya - Bidyasagar Prajapati Sound - Sanjal B2 Bhandari