कोरियाबाट फर्कियर भैसी पालन। महिनामा तीन लाख आम्दानी। Buffalo Farming In Nepal

Posted by Anup Baral | July 30 , 2020 :
कोरियाबाट फर्कियर भैसी पालन। महिनामा तीन लाख आम्दानी। Buffalo Farming In Nepal प्रोपाइटरहरु :- १) काशीराम बसौला २) सुर्य क्षेत्री ३३)हरिचन्द्र बसौला रुपा गाउपालिका -५, देउराली, डाडाको मुख डी फर्मको नाम:- डाडाको मुख डी दुग्ध तथा कृशि फर्म