काठमाडौंमा बाकसमा राखेर फालिएको यति राम्रो बच्चा भेटियो

Posted by Anup Baral | July 30 , 2020 :
काठमाडौंमा बाकसमा राखेर फालिएको यति राम्रो बच्चा भेटियो । शिशिर भण्डारी पुगेर काख लिदै सहयोग गरे