एयरपोर्टमा काठका बाकसको ताँती उता बिदेशमा भिडियोमा उतारिएको नेपालीका पीडा

Posted by Anup Baral | June 19 , 2020 :
यता एयरपोर्टमा काठका बाकसको ताँती उता बिदेशमा भिडियोमा उतारिएको नेपालीका पीडा - POWER NEWS Presnter ;- Tek Narayan Bhattarai