POWER NEWS: क्वारेन्टिन बाटै अलप भए देवः सन्तान,पत्नी र पिता-भेट अधुरै।

Posted by Anup Baral | June 17 , 2020 :
क्वारेन्टिन बाटै अलप भए देवः सन्तान,पत्नी र पिता-भेट अधुरै। स्वास्थ्य मन्त्रीको गर्जन। POWER NEWS,क्वारेन्टिन बाटै अलप भए देवः सन्तान,पत्नी र पिता-भेट अधुरै। स्वास्थ्य मन्त्रीको गर्जन। POWER NEWS Presenter : - Tek Narayan Bhattarai