Parliament need to sit in Kalapani,All Mps

Posted by Anup Baral | June 09 , 2020 :
कालापानीमा संसद बैठक बसौ, कालापानी मात्र हैन टिस्टा देखी कागड़ासम्म फिर्ता चाहियो, जंगीए सांसदहरु