विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महशुल दर तोक्यो

Posted by Anup Baral | June 17 , 2020 :
विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महशुल दर तोकेको छ । बिभागले डेडिकेटेड र टं«कलाइनको प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको छ ।