डा सुरेन्द्र केसी र डा सुर्य पाठकको खरो बहस, मन्त्रीले मान्छेको शिकार गरेको आरोप

Posted by Anup Baral | June 18 , 2020 :
Host:- मोहराज शर्मा Guest:- डा सुर्य पाठक र डा सुरेन्द्र केसी, Dr Surya Pathak VS Dr Surendra KC Camera:- Hemraj Sharma & Bikas Sharma,डा सुरेन्द्र केसी र डा सुर्य पाठकको खरो बहस, मन्त्रीले मान्छेको शिकार गरेको आरोप