गंगा चौधरी पुगीन टेकु प्रहरीमा सरिताको ग्याङ्गले के गर्यो, प्रहरी प्रमुखले दिए कडा कारबाहीको चेतावनी

Posted by Anup Baral | June 17 , 2020 :
गंगा चौधरी पुगीन टेकु प्रहरीमा सरिताको ग्याङ्गले के गर्यो, प्रहरी प्रमुखले दिए कडा कारबाहीको चेतावनी,When Ganga Chaudhary reached Teku, what did Sarita's gang do to the police, the police chief warned of stern action