Paras help in the house of the poor with Nepali flag

Posted by Anup Baral | May 13 , 2020 :
यत्ति ठूलो मन रहेछ पारसको ! नेपाली झण्डा र राहत लिएर दुखि गरिबको घरमा पारसको सहयोग | हेर्नै पर्ने