Oli safe for a year, government move : Pradip Nepal

Posted by Anup Baral | May 17 , 2020 :
एक वर्षलाई ओली सुरक्षित, कालापानीबारे सरकारको कदम ऐतिहासिक : प्रदीप नेपाल