Calling Oli the true son of national hero

Posted by Anup Baral | May 19 , 2020 :
Calling Oli the true son of national hero ,ओलीलाई राष्ट्रनायक बहादुर वीर नेपाली आमाका सहि सपुत भन्दै संसदमा जब सांसद गर्जिए PM KP Oli Speech