Australia Kanda - Talk with parents

Posted by Anup Baral | December 14, 2019 :
Starring: Wilson Bikram Rai | Rajani Gurung | Marishka Pokharel |Sushma Karki | Rabi Giri | Buddhi Tamang | Jaya Nanda Lama | Kabita Ale | Biren Shrestha | Pushpa Acharya | Dev Sagar Camera: Dirgha Gurung Edit: Banish Shah Background Score: Kiran Tuladhar | Sandeep Karki Sound Mix: Kiran Tuladhar Action: Ravi/Prakash Choreographer: Basanta Shrestha | Gamvir Bista | Sumit Lama Production Controller: Bhojraj Bastakoti Chef Assistant Director: Chandra Bhandari Song Writer: Pushpa Acharya | SUraj Shahi Thakuri Music: Prasad Shrestha | Suraj Shahi Thakuri | Min Ghalan Story: Pushpa Acharya Producer: Ramprashad Shrestha | Sushil Gopal Nyachhyon | Kaji Man Shrestha ”Bishal” | Kamala Bhattarai | Mukti Adhikari